Naam Borkel en Schaft

Naam Borkel en Schaft

Verklaring
borkel: berkenbos; schaft: (1) bos dat men bij het rooien van een groot woud liet staan of (2) (water)molen; (3) onvruchtbare woeste grond. Historisch gezien is een watermolen onder Schaft niet bekend.

Oudste vermelding
1299, 1340.

Bronnen
H.P.H. Camps, Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312. Deel I. De Meierij van ’s-Hertogenbosch (met de heerlijkheid Gemert) (’s-Gravenhage, 1979), nr. 577 (Borkel, 1299)
http://users.bart.nl/~leenders/10000bu/eersel.htm (Scave, Scaven, 1340);
Gerald van Berkel & Kees Samplonius, Het plaatsnamenboek. De herkomst en betekenis van Nederlandse plaatsnamen (Houten, 1989), 36 en 158;
Henk Beijers & Geert-Jan van Bussel, ‘Van d’n Aabeemd tot de Zwijnsput’. Toponiemen in de cijnskring Helmond vóór 1500 in naamkundig en nederzettingshistorisch perspectief (Helmond, 1996), 242 (schaven).

Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Reacties worden geladen...
Ontdekken
Links Petrus Hendricus van den Boogaart. Fotograaf onbekend.
Helmond. Prent van W. en J. Blaeu uit "Toneel der steden van de Vereenigde Nederlanden (en) 's konings Nederlanden (Amsterdam 1649)
rijkskrankzinnigengesticht
Wapen Dommelen
images/hourglass.png

ZOEKEN...