Naam Laarbeek

Naam Laarbeek

op 8 maart 1994 kozen de gemeenteraden van de drie voormalige gemeenten in een gezamenlijke raadsvergadering unaniem voor de nieuwe gemeentenaam Laarbeek.

Verklaring
Laar komt van ’t Laar, het centrumgebied van de drie oude gemeenten, en beek staat voor de verschillende beken en waterlopen die de drie oude gemeenten doorkruisen. De letterlijke betekenis is: open plek in een bos bij een beek of intensief benut bos bij een beek.

Oudste vermelding
gemeente ontstaan per 1 januari 1997.

Bronnen
Website gemeente;

Gerald van Berkel & Kees Samplonius, Het plaatsnamenboek. De herkomst en betekenis van Nederlandse plaatsnamen (Houten, 1989), 105 (sub Laar);

Henk Beijers & Geert-Jan van Bussel, ‘Van d’n Aabeemd tot de Zwijnsput’. Toponiemen in de cijnskring Helmond vóór 1500 in naamkundig en nederzettingshistorisch perspectief (Helmond, 1996), 177 (laar) en 22 (beek).

Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Reacties worden geladen...
Ontdekken
Amerikaanse militairen lopen tijdens de bevrijding van Eindhoven op 18 september 1944 over een kale vlakte waar ooit de Demer was. Door meerdere bombardementen was de Demer, behalve winkelstraat ook hoofdverkeersader, volledig verwoest. Beeldcollectie RHCe
De nieuwgebouwde meisjesschool, klooster, kerk en pastorie van de Zeilberg
Markt en huis met de luts
images/hourglass.png

ZOEKEN...