Protestantse Poepen en Oliekonten

Protestantse Poepen en Oliekonten

 In 1853 beginnen de Bossche kooplieden Jan en Nicolaas van de Griendt aan de grens van Deurne  met de grootschalige vervening van de Peel.  Van heinde en verre komen daar vreemdelingen op af  om turf te steken: uit Duitsland (de 'Poepen', afgeleid van het Duitse woord Buben, jongens), uit Drenthe, Overijssel, Friesland en Groningen (de 'Oliekonten', omdat ze zoveel olie gebruiken bij hun eten). Velen zijn seizoensarbeiders. Voor hen worden keten van turfblokken gebouwd. Maar er blijven ook velen in de Peel hangen en gaan er definitief wonen.
Verreweg de meeste nieuwkomers zijn protestant. Ze hebben het zwaar en worden door de katholieke autochtone inwoners van Deurne met argwaan bekeken. In het begin ontfermt de dominee van Deurne zich over hen. Later krijgen ze een eigen predikant en een eigen kerkje. Voor de Duitse protestanten komt éénmaal per jaar een Duitse dominee langs.

Een zogenaamde 'Poepen' keet in de Peel

Bronvermelding: RHCe, THA, objectkenmerk 0115436

 

Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Reacties worden geladen...
Ontdekken
De zogenaamde woon-werk buslijn werd in 1974 bij wijze van proef voor een jaar ingesteld tussen de woonwijken in Woensel en de Philipscomplexen in Strijp. Fotograaf Noud Swinkels, Foto Enface; beeldcoll. RHCe
Akte van overdracht, gepasseerd voor schepenen van Geertruidenberg, door Jan Cornelis Joppen van Baevels en Jan Jans Schoonemans te Dordrecht, als voogd van Janneken Cornelis Joppen van Baevel, kinderen van Cornelis Job Jacobss. van Baevel en Lijntgen Jans Schoonemans, aan hun broer Jacob Cornelis Joppen van Baevel, van 2/3 part van een huis, pottenbakkerij, klein huis, loodsen, grond, erf en toebehoren, gelegen opden haverdijck ontrent den manhuijs steijger ofte poorte, genaamd den Vergulden Poth, te Geertruidenberg. 1635 juni 08
Wapen Laarbeek
images/hourglass.png

ZOEKEN...