Zusters en fraters

Zusters en fraters

Tegen het openbare, religieus neutrale onderwijs kwam al snel verzet. Zowel protestanten als katholieken wilden liever hun eigen scholen. Om die reden richtte pastoor Zwijsen van Tilburg al in 1832 twee congregaties, de zusters van Liefde en de fraters van Tilburg, op met als belangrijkste taak het geven van katholiek onderwijs aan meisjes (de zusters) en aan jongens (de fraters). Wat later kwamen er nog meer congregaties van zusters en broeders. Het eerst werd het meisjesonderwijs aangepakt. Het was de meeste pastoors een doorn in het oog dat op de openbare school jongens en meisjes bij elkaar in de klas zaten. Daarom nodigden zij, waar dat kon, zusters uit om een klooster op te richten en een katholieke meisjesschool te beginnen. Het gevolg was dat de openbare school in de praktijk een jongensschool werd. Op veel plaatsen kreeg die openbare school ook nog concurrentie van een katholieke frater- of broederschool. In 1920 kwam er een nieuwe schoolwet, die regelde dat al het onderwijs, ook het niet-openbare, voortaan betaald werd door de overheid. Waar nog geen katholieke jongensschool was, werd de openbare school omgezet in een katholieke.

Leerlingen en leerkrachten van de RK Meisjesschool in Gestel in 1911.

Bronvermelding: RHCe, THA, objectkenmerk 0008562.

 

Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Reacties worden geladen...
Ontdekken
De Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis.
Motel Eindhoven E3 anno 1974. Fotograaf: Noud Swinkels | Enface, beeldcollectie RHCe.
NV Van Hardenbroek & Langenhuysen
images/hourglass.png

ZOEKEN...