‘De bloedwreker is achter u’

Afbeelding: Klooster Mariënhage op een prentbriefkaart van ongeveer 100 jaar geleden, beeldcollectie RHCe.

Vrijdag 3 november in het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.
Lezing door Sander Wassing:
‘De bloedwreker is achter u',
Wederdoper Willem van Eindhoven en zijn visioen van het Nieuwe Jeruzalem (1534-1536). Ontvangst vanaf 10.00 uur met koffie en thee, aanvang lezing 10.30 uur
Entree €6,50

Zonder twijfel vormden de wederdopers van 1530 tot 1536 de grootste bedreiging voor de gevestigde orde in de Nederlanden. Zij luisterden niet naar wereldlijke of geestelijke gezagsdragers, maar naar ‘profeten’ die spraken over de komst van het einde der tijden. De Reformatie die Luther in gang had gezet ontwikkelde zich in een verontrustende, radicale richting. In februari 1534 grepen wederdopers de macht in Münster. Hier moest het Nieuwe Jeruzalem op aarde tot stand komen zoals voorspeld in het Bijbelboek Openbaringen. De Münsterse wederdopers stonden onder leiding van de Leidse Jan Beukelszoon (Jantje van Leiden) en de Haarlemse bakker Jan Matthijszoon.

Velen lieten zich inspireren door de gebeurtenissen in Münster. Zo ook een zekere Willem van Eindhoven. Deze man duikt voor het eerst op in 1527 als monnik in klooster Mariënhage bij Woensel. Hij werd verdacht van ketterij en moest het klooster verlaten. Van Eindhoven week uit naar Amsterdam en vervolgens naar IJsselstein. Hij sprak daar vol bewondering over de propaganda vanuit Münster: ‘…dat de boucken uyt Munster gecomen wesende duechdelick ende goet waeren.’

Waarom wilden duizenden wederdopers het voorjaar van 1534 scheep gaan naar Münster om het Nieuwe Jeruzalem te helpen stichten? Aan welke gevaren stoden de eerste wederdopers bloot? Wat weten we van Willem van Eindhoven en zijn denkbeelden? Deze vragen worden tijdens de lezing uitgebreid aan de orde gesteld.

Sander Wassing studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden en studeerde af op de Beeldenstorm en Alva’s Raad van Beroerten. Wassing is freelance historicus, organiseert lezingen, schrijft artikelen, verricht archiefonderzoek en is als conservator verbonden aan het Historisch Museum Hazerswoude.

Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Ik ga akkoord met het privacy beleid
Vergeet niet akkoord te gaan met het privacy beleid
Reacties worden geladen...
Ontdekken
Reclame voor ETOS brandstof op een luchtballon in 1947
Gebied Oerle
1200-1400: eenzame kerktorens
Huldiging Pieter Gerardus du Pré
images/hourglass.png

ZOEKEN...