Molenstraat 37

Molenstraat 37

Francis Hubertus van Hoeck is evenals zijn vader Andries zilversmid van beroep. Van hem erft hij een heleboel grond. Veel van die grond ligt in het Klein Tiendje.

Met die naam werd het gebied tussen Molenstraat en Smalstraat aangeduid vanaf de Heuvel tot aan de Geremtsestraat. De omgeving van het Kerkhof in de Molenstraat heette vroeger ook het Klein Tiendje. In het begin van de jaren negentig van de negentiende eeuw verkoopt Van Hoeck een deel van zijn bouwland hier via fabrikant Ramaer aan Ludovicus van der Vorst. Deze Helmondse katoendrukker gebruikt zijn aankoop om er twaalf huizen op te bouwen.

Dit is een heel interessante periode in de Helmondse geschiedenis. De landbouw maakt in die tijd een grote crisis door. Prijzen van landbouwartikelen kelderen en landbouwgrond is weinig waard. In de Paterslaan, de Slegersdwarsstraat en de Slegersdwarssteeg bouwt boer Slegers in de jaren negentig van de negentiende eeuw een heleboel arbeiderswoningen die de familie blijft beheren en waarvoor ze iedere week huur ontvangen. In die tijd groeit het inwoneraantal van Helmond zeer sterk als gevolg van de industrialisatie. In veel groeiende steden zijn het de fabriekseigenaren die huizen bouwen voor hun arbeiders. Hoewel dit in Helmond ook wel gebeurt, zijn het daarnaast vooral boeren die hun bouwlanden volbouwen met arbeiderswoningen.

Ludovicus van der Vorst bouwt zijn huizen en houdt die, net als boer Slegers, in eigen beheer. Als hij in 1902 overlijdt, worden zijn weduwe en kinderen eigenaar van de panden. Bij de verdeling komt het pand, dat later het adres Molenstraat 37 krijgt, in handen van Johannes Franciscus Sanders, die getrouwd is met een van de dochters van Van der Vorst. Die verkoopt het pand in 1907 aan de echtgenoot van een andere dochter van Van der Vorst, Wilhelmus Jacobus van Beeck. Niet lang daarna koopt Josephus van Eijk het pand. Hij is in 1908 getrouwd met Maria Huberdina van Eijk. Na hun huwelijk wonen ze in eerste instantie op de Heuvel en later aan de Paterslaan. In ieder geval voor 1913 koopt hij het pand aan de Molenstraat. Vanaf dat moment tot 1974 blijft het pand in handen van de familie van Eijk. Eerst is de eigenaar Josephus, die in 1921 een flink stuk aanliggende grond koopt en het huis vergroot. Later heeft zijn zoon Josephus Franciscus er een groentezaak. Die groentezaak is rond 1973 op de foto gezet. De familie Van Eijk is dan in onderhandeling met de gemeente Helmond over de verkoop van het huis. De gemeente laat na de aankoop in 1974 dit pand en andere in de omgeving slopen voor het doortrekken vanaf de Kasteel-Traverse van de weg naar Deurne.

Bron: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven

Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Reacties worden geladen...
Ontdekken
Schoepp komt op 2 maart 1935, samen met zijn verloofde mejuffrouw Diessen, aan bij het gemeentehuis, om geïnstalleerd te worden als burgemeester
Amerikaanse militairen lopen tijdens de bevrijding van Eindhoven op 18 september 1944 over een kale vlakte waar ooit de Demer was. Door meerdere bombardementen was de Demer, behalve winkelstraat ook hoofdverkeersader, volledig verwoest. Beeldcollectie RHCe
Animali
Het Badhuis van de Hoop
images/hourglass.png

ZOEKEN...