Opofferingsgezinde meisjes gezocht

Opofferingsgezinde meisjes

“Het Opleidingsinternaat van de Katholieke Gezinszorg doet een beroep op flinke idealistische meisjes van 19 jaar en ouder die iets voelen voor het moderne beroep van sociale gezinsverzorgster. Meisjes aan jullie het antwoord! Onze Lieve Heer gaf jullie speciale talenten die jullie geschikt maken voor dit werk: Je drang tot naastenliefde, je blijmoedig karakter, je jeugdig idealisme, je warme hart, je huishoudelijke aanleg. Dit alles kun je gebruiken en dienstbaar maken voor anderen. Zijne Heiligheid de Paus en de Bisschoppen doen een beroep op onze offervaardigheid. Wees edelmoedig! Geef enkele van je beste jaren voor de vele gezinnen die in nood zijn. En Hij die de Vriend is van alle noodlijdenden zal je offervaardigheid rijk belonen.”

Deze oproep stond op de voorpagina van ‘Rooms Leven’ op 29 januari 1954. De nood voor nieuwe gezinsverzorgsters in Eindhoven was hoog. Van de 1007 hulpaanvragen die de Gezinszorg in 1953 kreeg konden er slechts 554 worden gehonoreerd. Op 31 december 1953 waren 41 gezinsverzorgsters met einddiploma en 17 gezinsverzorgsters met een getuigschrift in dienst bij de Katholieke Gezinszorg. Eindhoven groeide onstuimig en het werd steeds lastiger meisjes te vinden die over de benodigde ‘opofferingsgezindheid’ beschikten. Veel ouders zagen hun dochter liever in de fabriek geld verdienen dan een geld kostende opleiding tot gezinsverzorgster starten.

Bron: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.

Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Reacties worden geladen...
Ontdekken
De watermolen, tekening August Sassen.
Piet en Anna de Wit op het strand.
Francois van Kruijsdijk
Kabouter Goederaad en IJsbrand de Vries geven tips over brandstofbesparing
images/hourglass.png

ZOEKEN...