“Terug naar God”-dag (1)

Een promotie stalletje van de "Terug naar God Dag".

In de jaren dertig hadden veel katholieken, en ook veel andere christenen, het idee dat het ongeloof een steeds grotere rol ging spelen in de maatschappij. Men voelde de hete adem van het communisme in zijn nek. En wellicht ook, al wordt dat nergens gezegd, de dreiging van het nationaal-socialisme.

Veelvuldig zijn de oproepen aan christenen om niet alleen in stilte te geloven, maar ook in het openbaar te getuigen. Of zoals bisschop Diepen van ’s-Hertogenbosch het verwoordde: Zij allen moeten begrijpen, dat het geloof zonder de werken een dood geloof is en dat het geloof met de werken het leven brengt. Uitgaande van die gedachte werd op 27 december 1937 het R.K. Stuw-comité Helmond van de Actie ‘Voor God’ opgericht. In de loop van het jaar 1938 werden allerlei voorbereidingen getroffen om in de dekenaten Helmond en Asten een grote manifestatie te houden. Hoewel er door het jaar heen al verschillende acties waren, moest het hoogtepunt worden de ‘Voor God’-dag op 25 september.

De manifestatie zou gehouden worden op het MULO-terrein tussen de Goorkes Dijk en de Braaksche straat. Daar zou van ieder gezin uit de dekenaten Helmond en Asten iemand aanwezig moeten zijn. Tot de voorbereidingen voor de grote dag hoorde ook de geestelijke voorbereiding. Voor de volwassenen bestond die uit een triduum, een driedaagse gebedsoefening met iedere dag een preek. Op de eerste dag werd er gepreekt over De over de geheele wereld gepropageerde Godsontkenning en Godsonteering; de tweede dag over zelfheiliging en godsdienstverdieping; terwijl de derde dag besteed werd aan de noodzakelijkheid van deelname door de gelovigen aan godsdienstige verenigingen en katholieke actie. Het geheel werd afgesloten met een laatste opwekking tot deelname aan de Voor God-dag. De kinderen werden voorbereid op de grote dag door middel van een schoolnoveen, een negendaagse gebedsoefening, die afgesloten werd met een jeugdmis.

Alle deelnemers aan de grote manifestatie dienden op de hoogte te zijn van het programma en een overzicht te hebben van de liederen die gezongen werden. Daartoe moest iedereen een programmaboekje aanschaffen. Dit kon gebeuren in een van de stalletjes die in de stad waren neergezet. Op de foto hierboven ziet U een van deze stalletjes.

Zie ook de ‘Terug naar God’-dag 2 en (3)

bron: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.

Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Ik ga akkoord met het privacy beleid
Vergeet niet akkoord te gaan met het privacy beleid
Reacties worden geladen...
Ontdekken
De speelsters van Werken en Bedrijven hebben zichtbaar plezier in hun spel.
Jan Stevens
Luchtfoto 1972.
Akte van overdracht, gepasseerd voor schepenen van Geertruidenberg, door Jan Cornelis Joppen van Baevels en Jan Jans Schoonemans te Dordrecht, als voogd van Janneken Cornelis Joppen van Baevel, kinderen van Cornelis Job Jacobss. van Baevel en Lijntgen Jans Schoonemans, aan hun broer Jacob Cornelis Joppen van Baevel, van 2/3 part van een huis, pottenbakkerij, klein huis, loodsen, grond, erf en toebehoren, gelegen opden haverdijck ontrent den manhuijs steijger ofte poorte, genaamd den Vergulden Poth, te Geertruidenberg. 1635 juni 08
images/hourglass.png

ZOEKEN...