Een nieuwe lagere school voor jongens in Acht

Een nieuwe lagere school in acht

Op 12 februari 1928 werd in café Ebben in Acht een belangrijke vergadering gehouden door de Sint-Josephvereniging. Deze vereniging wilde in Acht een nieuwe R.K. jongensschool laten bouwen.

Men had daar natuurlijk de steun van de ouders voor nodig in de vorm van een handtekening. Zo stond men sterker als een en ander moest worden bepleit bij de gemeente Eindhoven. De oude school was namelijk ernstig verouderd. Deze moest gerenoveerd worden of er moest een nieuwe school gebouwd worden. De inspecteur van het lager onderwijs liet in een rapport weten dat de bestaande school de nodige veranderingen en verbeteringen moest ondergaan: “daar noch schoolgebouw, noch speelplaats aan de laagst mogelijk gestelde eischen van goede, frissche schoolgelegenheid voldoen”. Tevens zou de school moeten worden uitgebreid met een vierde lokaal.

De gemeente Eindhoven kwam na een uitgebreide kostenvergelijking tot de conclusie dat renovatie en nieuwbouw qua kosten niet ver uit elkaar lagen en besloot daarom maar tot nieuwbouw. De oude school werd afgebroken en in 1930 kwam de nieuwe 4-klassige school aan de Maasstraat gereed: kosten 45.000 gulden. De school zou ruim 50 jaar gezichtsbepalend zijn voor Acht. In 1984 werden de school en de in de loop der jaren geplaatste noodlokalen afgebroken.

Bron: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.

Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Reacties worden geladen...
Ontdekken
Naam Lieshout
Middelares aller Genaden
De historische Atlas De Wit van Frederick de Wit geeft een levendige kijk op de 17de eeuw. Puzzel mee en maak kans op deze mooie atlas.
images/hourglass.png

ZOEKEN...