Vraagbaak

Hebt u belangstelling voor oude dorpsfoto's en het dagboek van mijn overgrootvader?

Denkt u materiaal in huis te hebben dat mogelijk een aanvulling op onze collectie is dan kunt u contact opnemen met  het RHCe.

T: 040 264 9940
E: acquisitie@rhc-eindhoven.nl 

Hebt u een oude foto van mijn huis en kan ik daar een afdruk van bestellen?

U kunt zelf nagaan op onze website of we de door u bedoelde foto in onze fotocollectie hebben. (Nog) niet alle foto’s uit onze collectie zijn op deze site te zien. Kunt u niet vinden wat u zoekt, dan kunt u contact opnemen met het RHCe. Een afdruk van een foto mag overigens niet altijd zomaar worden gemaakt. Indien de auteursrechten van de foto bij het RHCe berusten kunt u tegen betaling een afdruk of een scan in hoge resolutie bestellen. Is dit niet het geval, dan brengen wij u in contact met degene bij wie de rechten berusten.

 

Heeft het RHCe materiaal voor een werkstuk, dat ik voor school moet maken?

Indien het werkstuk een onderwerp uit de historie van de regio Zuidoost-Brabant betreft kun je de uitgebreide documentatiecollectie raadplegen. De catalogus is via de website in te zien. Om de stukken vervolgens in te zien, moet je een bezoek brengen aan ons bezoekerscentrum waar een groot deel van onze bibliotheek binnen handbereik staat. Afhankelijk van het onderwerp, kan onze medewerker nog verdere tips geven. Het RHCe heeft voor een aantal onderwerpen, die belangrijk zijn voor de regio, informatie verzameld. Deze informatie kan bestaan uit tekst en foto’s, maar ook uit documentaires of presentaties. U kunt deze verhalen en onderwerpen vinden in de verhalenbank en een selectie maken uit de thema's.

verhalen> verhalen
verhalen> ontdek de regio

 

Kan ik bij jullie vrijwilligerswerk doen?

Het RHCe heeft onlangs enkele projecten, waar vrijwilligers aan meewerkten, afgesloten. Op dit moment werven we geen nieuwe vrijwilligers.

Kan ik een boek uit de bibliotheek van het RHCe lenen?

Nee, het RHCe leent geen boeken uit zoals de Openbare Bibliotheek dat doet. U kunt boeken, tijdschriften en andere publicaties wel raadplegen in de bezoekersruimte van het RHCe. U kunt ze aanvragen door middel van de online catalogus op deze website. Voor meer informatie klik hier.

Kan ik mijn onderzoeksresultaten op uw website publiceren ?

Indien u de onderzoeksresultaten van uw stamboom op een eigen website heeft gepubliceerd, kunt u dit aan ons melden. Op onze website www.zoekjestamboom.nl kunnen we een link naar uw site aanbrengen.

 

Kan ik mijn stamboom via internet opzoeken?

Gedeeltelijk en dat is voor een groot deel afhankelijk van de plaats waar uw (verre) voorouders woonden. De belangrijkste bronnen voor genealogisch onderzoek zijn meer en meer via internet te traceren en te raadplegen. Wat het RHCe verzorgingsgebied betreft zijn dat de indices op de registers van de burgerlijke stand (vanaf 1811), de bevolkingsregisters (19de en 20ste eeuw) en de doop-, trouw- en begraafregisters (vóór 1811). Alle namen die in deze registers voorkomen zijn te doorzoeken op www.zoekjestamboom.nl. Hier vindt u ook specifieke informatie over genealogisch onderzoek.

Van de registers van de burgerlijke stand, de bevolkingsregisters en de dtb-registers zijn hoge resolutie scans van aktes en inschrijvingen op uw computer of tablet te bekijken. U kunt deze bekijken, inzoomen en desgewenst downloaden.

 

Kunnen bij jullie ook oude kranten ingezien worden?

Het RHCe heeft het Eindhovens Dagblad (en voorgangers) tot juli 2005 en een aantal andere kleinere, regionale kranten op microfiche in de studiezaal staan. U kunt deze vrijelijk inzien. Van de microfiches zijn afdrukken te maken. Het Helmonds Dagblad is door middel van microfiches in te zien in de Openbare Bibliotheek Helmond. Voor meer informatie klik hier.

Kunt u informatie geven over de geschiedenis van mijn woonplaats?

Beknopte historische informatie over uw gemeente hebben we per plaats bijeen gebracht en is te zien in de rubriek Ontdek de regio op deze website. Voor meer uitgebreide informatie kunt u de catalogus van onze  bibliotheek raadplegen. In onze studiezaal zijn de meest gangbare publicaties per gemeente onder handbereik. Voor meer onderzoek kunt u de archieven van uw woonplaats raadplegen. Onze medewerker in het bezoekerscentrum zal u hierbij graag op weg helpen.

verhalen> ontdek de regio

Over de agrarische sector werden per gemeente aparte jaarverslagen gemaakt. Zijn die in te zien?

In de landbouwverslagen werden jaarlijks de ontwikkelingen van het boerenbedrijf bijgehouden. Hoe werd er geboerd, hoeveel oppervlakte werd gebruikt voor de gewassen, hoe groot was de veestapel en heel veel meer andere gegevens die over een langere periode de veranderingen in de agrarische sector aantonen. Voor uitgebreide informatie over de landbouwverslagen klik hier.

Wanneer is het RHCe geopend en waar vind ik het RHCe?

Onder de rubriek over rhce--> adres vindt u de openingstijden en adresgegevens van het RHCe. Het gebouw is op enkele minuten lopen van het NS-station. Virtueel kunt u het RHCe op elk gewenst tijdstip bereiken via http://www.rhc-eindhoven.nl

 

Welke informatie kan ik bij het RHCe raadplegen?

Het RHCe beheert de archieven van 20 gemeenten in deze regio. Naast de overheidsarchieven, bewaart het RHCe archiefcollecties van bedrijven, scholen, kerken en vele andere instellingen. Behalve archieven heeft het RHCe een grote collectie foto’s, films en ander beeldmateriaal, alsook literatuur en kranten over de regio. Op deze site ziet u er diverse voorbeelden van. Van de meeste archiefcollecties is een inventaris beschikbaar die u online kunt raadplegen. 

Door de inventaris te bestuderen kunt u beoordelen of er archiefstukken of dossiers aanwezig zijn die u in wilt zien. Inzage van de archiefstukken is alleen mogelijk in de publieksruimte, maar veel voorwerk kan dus al thuis plaatsvinden. De gewenste documenten kunt u vooraf reserveren, zodat ze voor u gereed liggen als u het bezoekerscentrum bezoekt.

Is een bezoek aan het RHCe lastig voor u, dan kunt u van het gewenste inventarisnummer tegen betaling een scan aanvragen. Neem hiervoor contact op met infostudiezaal@rhc-eindhoven.nl.

 

 

Welke informatie staat er in een gemeentelijk jaarverslag?

In de gemeentelijke jaarverslagen staat rubrieksgewijs wat er in een jaar, vooral op ambtelijk gebied in een gemeente is voorgevallen. Voor een volledig overzicht klik hier.

Welke registers van het kadaster kan ik bij het RHCe inzien?

Van een aantal gemeenten kunt u de leggers (vanaf 1832, het startpunt van het kadaster) raadplegen. Klik hier om meer te weten over het onderzoek in het kadaster.

images/hourglass.png

ZOEKEN...