Uw zoekacties: Gemeentebestuur Waalre, 1923-1970

10280 Gemeentebestuur Waalre, 1923-1970

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
-1.79 WATERSTAAT
10280 Gemeentebestuur Waalre, 1923-1970
-1.79
WATERSTAAT
NB:
Hier o.m.: de keuren van waterschappen als zodanig (eventueel met .07.76).
Voor de organisatie en het personeel der waterschappen worden gebruikt de verdelingen van -2.91.07 en -2.91.08.
"Waterstaat" is hier slechts gebezigd in zijn betekenis van "zorg voor de waterkering, de waterregeling en de waterafvoer". De ruimere betekenis, die aan het begrip waterstaat in onze wetgeving wordt toegekend, nl. de zorg voor de wateren in de ruimste zin en de zorg voor de wegen (zgn. droge waterstaat) wordt niet aan de onderwerpsomschrijving van -1.79 gehecht. Hier zijn dan ook onder wateren slechts te verstaan die wateren waarmede bemoeiingen ontstaan van waterstaatkundige aard. De waterwegen worden uit een oogpunt van verkeer en vervoer (scheepvaartbelangen) geklasseerd onder de verdelingen van -1.813.11, terwijl de zorg voor de wegen een plaats heeft gevonden onder -1.811.111 en de verdelingen daarvan.

Bevloeiing (drainage) van gronden e.d. zal gewoonlijk zijn te zien uit een oogpunt van landbouw (Zie ook -1.823.116.2/.7).

Kenmerken

Gemeente:
Waalre
Type archief:
Overheid