De (digitale) dienstverlening geeft vanwege de Covid-19 pandemie prioriteit aan informatieverzoeken met een bestuurlijke of economische noodzaak.
Voor alle andere verzoeken geldt dat per aanvraag o.b.v. de omvang, materiele staat en hoeveelheid aanvragen, bekeken wordt wat mogelijk is.
Indien het niet mogelijk is te voldoen aan uw scanaanvraag, ontvang u hiervan bericht.

 

Met dit formulier kunt u een vraag stellen aan het RHCe.

U ontvangt binnen twee werkdagen een reactie op uw bericht.

Het RHCe gebruikt uw persoonsgegevens alleen om op uw bericht te reageren en bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is.

Wij adviseren u geen privacygevoelige gegevens te delen in uw vraag. Voor onze dienstverlening zijn deze gegevens namelijk niet direct noodzakelijk.

 


2,00 MB