08 november 2022

De taak van de Bestuurscommissie is om de belangen van het RHCe te behartigen. De (nieuwe) bestuurscommissieleden zijn:


Frank van der Meijden: voorzitter, daarnaast lid van het college van B&W van de gemeente Laarbeek.


Mieke Verhees: daarnaast lid van het college van B&W van de gemeente Eindhoven.


Marita van Lierop: daarnaast lid van het college van B&W van de gemeente Helmond.


Anke van Extel- van Katwijk: namens de Peelgemeenten, daarnaast lid van het college van B&W van de gemeente Asten.


Leon Kox (Plv. lid); namens de Kempengemeenten, daarnaast lid van het college van B&W van de gemeente Eersel.


Jan Boersma: namens de Randgemeenten, daarnaast lid van het college van B&W van de gemeente Son en Breugel.


Jan de Bruijn: namens de A2-gemeenten, daarnaast lid van het college van B&W van de gemeente Heeze-Leende.