Disclaimer website

Het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) heeft de informatie op deze website met veel zorg samengesteld. De website bevat hyperlinks naar andere websites. Het RHCe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste, verouderde of incomplete informatie op deze website en/of externe websites waar wij naar verwijzen. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Door de website te gebruiken, gaat u akkoord met deze disclaimer

Disclaimer beeldmateriaal

Het RHCe is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die kan ontstaan door het gebruik van afbeeldingen. Het gebruik van afbeeldingen is op eigen risico. Het RHCe is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen, schade, claims of kosten die voortvloeien uit het gebruik van afbeeldingen.

Intellectueel eigendom en gebruikersvoorwaarden

Het RHCe respecteert de wettelijke bepalingen als het gaat om intellectuele eigendom van beeldmateriaal en spant zich in om te achterhalen waar eventuele rechten van derden op het materiaal berusten. Dat is niet bij al het beeldmateriaal gelukt. Bent of kent u de rechthebbende van een foto/video?  Neem dan contact met ons op via ons contactformulier.

Het RHCe streeft ernaar om alleen afbeeldingen te gebruiken waarvoor toestemming is ontvangen of die vrij zijn van auteursrechten. Als u echter een afbeelding op onze website ziet die ten onrechte wordt gebruikt, laat het ons weten via het contactformulier. We verwijderen dit beeldmateriaal zo snel mogelijk.

De voorwaarden waaronder u beeldmateriaal mag (her)gebruiken en/of publiceren vindt u terug in de beschrijving van de foto op de website van het RHCe. Het RHCe is niet aansprakelijk voor schending van de gebruiksvoorwaarden door de gebruiker.

Beeldmateriaal dat vrij van auteursrechten is, kunt u vrij gebruiken met de juiste bronvermelding. Bij publicatie van het beeldmateriaal waarvan de auteursrechten niet bij het RHCe berusten, dient de afnemende partij zelf de toestemming van de rechthebbende(n) voor de publicatie te verkrijgen.

Bronvermelding

Indien beeldmateriaal van het RHCe gepubliceerd wordt, bent u verplicht de volgende bronvermelding te plaatsen:

RHCe/Collectie [toegangsnummer] - [inventarisnummer], fotograaf [naam maker]

Toelichting taalgebruik

Archiefbescheiden die bij het RHCe zijn ondergebracht zijn historische documenten en kunnen daarom verouderd taalgebruik bevatten dat als beledigend kan worden ervaren.

Het RHCe handhaaft de oorspronkelijke teksten van deze archiefbescheiden. Deze vertellen namelijk iets over de tijdsgeest waarin ze werden gemaakt. Zonder deze teksten, ontbreekt een deel van de geschiedenis.