Missie

‘Authentieke informatie raadpleegbaar stellen; geordend, en duurzaam’.

Doelen

Het RHCe werkt voor 34 lokale overheden in Zuidoost Brabant: 20 gemeenten en 14 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, ten behoeve van raadpleegmogelijkheden van duurzame en betrouwbare informatie.

  • Het RHCe oefent toezicht uit op het informatiebeheer van deze overheden
  • Het RHCe kan deze overheden adviseren over hun informatiebeheer
  • Het RHCe zorgt ervoor dat burgers, bedrijven, instellingen en overheden door het RHCe beheerde informatie kunnen raadplegen. Het RHCe past daartoe adequaat archiefbeheer toe, en legt een brug tussen verleden, heden en toekomst door middel van ervaring, kennis en expertise over hoe informatie duurzaam bewaard dient te worden. 

Bij duurzaam werken, hoort ook dat wij ons bewust zijn van de footprint die wij achterlaten. Het RHCe werkt in verregaande mate en steeds meer digitaal. Dat geldt voor de manier waarin wij informatie verwerken en raadpleegbaar maken, maar ook voor onze manier van werken zelf. Het printen op papier wordt tot een minimum beperkt en collega’s, voor wie dat mogelijk is, werken de helft van de werktijd thuis. Zo worden onnodige reiskosten, energiekosten maar ook een belasting op het milieu zo klein mogelijk gehouden.