Gemeentearchieven

De archieven van de deelnemende gemeenten aan het RHCe vormen het hoofdbestanddeel van de collectie. Ze zijn onmisbaar om (cultuur-) historische ontwikkelingen in de regio te kunnen bestuderen en reconstrueren. De overheid is niet betrokken bij alle aspecten van het maatschappelijk leven. Is dat wel het geval dan is dat vanuit haar specifieke taak.

De Regionale collectie

De Regionale collectie vormt daarom een waardevolle aanvulling op de gemeentelijke archieven en fotocollecties en bevat de volgende onderdelen:

  • Particuliere archieven zijn afkomstig van bedrijven, instellingen, verenigingen en personen en hebben raakvlakken met diverse facetten van het maatschappelijk leven en betreffen onder meer maatschappelijke zorg, verkeer en vervoer, industrie en nijverheid, cultuur, sport en recreatie en religie.
  • Beeld en geluid: De diversiteit van dit onderdeel is even uiteenlopend als omvangrijk. Van middeleeuwse kaarten en prenten tot recente digitale foto's. Foto's, affiches, glasnegatieven, plattegronden, tekeningen, cartoons, bewegend beeld en audiomateriaal. 
  • Bibliotheek: de bibliotheek is een bewaarbibliotheek en bevat boeken, tijdschriften, artikelen en bibliografische documenten. Het oudste boek dateert uit het jaar 1549. 

Archiefbewaarplaats

De collectie wordt bewaard in depots die voldoen aan regelgeving op het gebied van bouwkundige eisen, klimatologische omstandigheden en beveiliging. Digitale archieven zijn ondergebracht in een duurzame digitale opslagvoorziening, het e-depot.