Gemeentearchieven
De archieven van de 20 aangesloten gemeenten vormen het hoofdbestanddeel van wat het RHCe beheerd. Ze zijn onmisbaar om (cultuur-) historische ontwikkelingen in de regio te kunnen bestuderen en reconstrueren. 

De Regionale collectie
De Regionale collectie vormt een waardevolle aanvulling op de gemeentelijke archieven en fotocollecties en bevat de volgende onderdelen:

  • Particuliere archieven zijn afkomstig van bedrijven, instellingen, verenigingen en personen en hebben raakvlakken met diverse facetten van het maatschappelijk leven en betreffen onder meer maatschappelijke zorg, verkeer en vervoer, industrie en nijverheid, cultuur, sport en recreatie en religie.
  • Beeld en geluid: De diversiteit van dit onderdeel is even uiteenlopend als omvangrijk. Van middeleeuwse kaarten en prenten tot recente digitale foto's. Foto's, affiches, glasnegatieven, plattegronden, tekeningen, cartoons, bewegend beeld en audiomateriaal. 
  • Bibliotheek: de bibliotheek is een bewaarbibliotheek en bevat boeken, tijdschriften, artikelen en bibliografische documenten. Het oudste boek dateert uit het jaar 1549. 

Archiefbewaarplaats
De collectie wordt bewaard in depots die voldoen aan regelgeving op het gebied van bouwkundige eisen, klimatologische omstandigheden en beveiliging. Digitale archieven zijn ondergebracht in een duurzame digitale opslagvoorziening; het E-depot.

Archive Portal Europe (APE)
Het RHCe heeft een contract met Archives Portal Europe (APE). Met APE hebben we toegang tot een netwerk van Europese archiefdiensten. De data die wij in onze archievenoverzicht (MaisFlexis) beschikbaar stellen, is via dit portal in heel Europa beschikbaar. Hierdoor wordt de mogelijkheid geboden om gemeenschappelijke en historisch gegroeide relaties tussen Europese landen te ontdekken, maar tevens ook de verscheidenheid van nationale en regionale ontwikkelingen.