08 september 2022

Het RHCe organiseert informatieve bijeenkomsten en webinars voor de aan het RHCe deelnemende gemeenten en andere openbaar lichamen en voor erfgoedpartners als heemkundige verenigingen, musea en andere erfgoedinstellingen in de regio.

Kijk hier de webinars terug: 

03-12-2020: voor erfgoedpartners

26-11-2020: over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

12-11-2020: voor gemeenten (raadsleden, besturen en medewerkers)

15-12-2021: Kwaliteitszorgsystemen

16-02-2022: Wet open overheid