23 september 2021

Het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven heeft in september twee nieuwe coördinatoren verwelkomd. De dienst ten behoeve van het informatiebeheer van 20 gemeenten in de Brainportregio Zuidoost-Brabant in Eindhoven is hiermee weer op volle sterkte.  

                                              
V.l.n.r. Jolanda Louwers-Smeets, Tom van Slooten en Linde Tersteeg 

Mevrouw J. Louwers – Smeets (Jolanda) is benoemd als Teamcoördinator Communicatie, Advies en Toezicht. Voorheen was zij 14 jaar werkzaam als senior beleidsadviseur Communicatie bij de gemeente Bergeijk en verrichtte zij piketdiensten in het Regionaal Beleidsteam van de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. Jolanda is daarom goed bekend in de regio. 

Zij zal zich gaan richten op het relatiebeheer met, het advies aan en het toezicht op de gemeenten en openbaar lichamen. Tevens is Jolanda verantwoordelijk voor de strategische communicatie over het RHCe, binnen en buiten de organisatie.  

De heer T. van Slooten (Tom) is benoemd als Teamcoördinator Digitale & Analoge Informatie. Tom is ervaren in het archiefwezen. Zo is hij opgeleid tot archivaris, gaf hij les op de Archiefschool en was hij werkzaam als zowel gemeente- als provinciearchivaris. Daarnaast heeft hij ervaring als directeur in de museale wereld. Bij het RHCe is hij verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering daarvan op het gebied van archivistiek en informatica (e-depot). 

Met deze benoemingen, en de al eerder benoemde mevrouw L. Tersteeg (Linde) als Teamcoördinator Dienstverlening is het coördinatorenteam van het RHCe compleet. Met de medewerkers van Team Dienstverlening richt zij zich op optimale dienstverlening aan gemeenten (o.a. uitleen, scannen op verzoek), en aan publiek (bezoekers, scannen) en is zij met haar team verantwoordelijk voor interne dienstverlening. Daarnaast biedt zij ondersteuning aan de Bestuurscommissie van het RHCe. 

Meer over het RHCe 

Het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven verricht diensten, waaronder wettelijke taken, voor 20 gemeenten, voor publiek en voor erfgoedpartners in de regio Zuidoost Brabant. Het gaat om het beheer en de raadpleegbaarheid van archieven en collecties van gemeenten, en ook om die van maatschappelijke organisaties en personen die voor de regio van belang zijn (geweest). Daarnaast  

beschikt de dienst over een grote collectie foto's, bewegend beeld, historische prenten en kaarten en een uitgebreide bibliotheek- en documentatiecollectie.