01 september 2022

Het is zover! Een nieuwe cursus stamboomonderzoek voor beginners gaat van start. In samenwerking met het RHCe, de Volksuniversiteit Eindhoven en de Nederlandse Genealogische Vereniging (Afdeling Kempen- en Peelland) is deze cursus tot stand gekomen. In de vijf lessen die plaatsvinden op het RHCe wordt er op alles wat bij het opzetten van een (familie-)stamboom ingegaan. De cursus is bedoeld voor beginners en voor diegenen die al eens gestart zijn, maar het onderzoek weer willen oppakken. 

Inschrijven doe je HIER!

Cursusdagen:
Maandag 14 november, 19.00 uur (duur: 2,5 uur)
Maandag 21 november, 19.00 uur (duur: 2,5 uur)
Maandag 28 november, 19.00 uur (duur: 2,5 uur)
Maandag 12 december, 19.00 uur (duur: 2,5 uur)
Maandag 19 december, 19.00 uur (duur: 2,5 uur)

Overzicht van de lessen:
Les 1: Inleiding in de genealogie:  de eerste opzet van een stamboom, genealogische schema’s, primaire bronnen: Burgerlijke stand (vanaf 1811), Doop-, trouw- en begraafboeken (tot 1810)

Les 2: Stamboomonderzoek: genealogische databanken op Internet (BHIC, RHCe, Wie was wie),  genealogische computerprogramma's (Aldfaer, GensData), zoekstrategieën en bewijsvoering

Les 3: Van stamboom naar familiegeschiedenis: de aankleding van een stamboom. Secundaire bronnen: Bevolkingsregisters, Hoofdelijke omslag (vanaf 1811) Belastingregisters (voor 1810), digitale bronbewerkingen in Nederland en België

Les 4: Rechterlijke en notariële archieven: authentieke akten, rechtshandelingen, schepenbank en notaris, rondleiding in het archief

Les 5: Bijzondere bronnen en publicatie: bijzondere bronnen: Militieregisters, Patentregisters, Verklaringen van overlijden (vanaf 1811), Criminele rechtspraak, Cijnsregisters, Verpondingsregisters (voor 1810), bezoek aan archieven, het publiceren van een genealogie

Docent: Anton Neggers (NGV afd. Kempen en Peelland