Het RHCe is een dienstonderdeel van de Metropoolregio Eindhoven, een openbaar lichaam op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio heeft alle bevoegdheden aangaande het RHCe gedelegeerd aan de Bestuurscommissie RHCe, financiële zaken uitgezonderd. Bekijk de introductiefilm voor een compleet overzicht.

De Bestuurscommissie bestaat uit:

  • dhr. F. van der Meijden - voorzitter; daarnaast lid van het college van B&W van de gemeente Laarbeek
  • dhr. A. Harijgens; daarnaast lid van het college van B&W van de gemeente Helmond
  • dhr. J. Boersma; daarnaast lid van het college van B&W van de gemeente Son en Breugel
  • dhr. S. Kraaijeveld; daarnaast lid van het college van B&W van de gemeente Eersel
  • dhr. K. Marchal; daarnaast lid van het college van B&W van de gemeente Valkenswaard
  • dhr. H. van Moorsel; daarnaast lid van het college van B&W van de gemeente Asten
  • dhr. M. Oosterveer; daarnaast lid van het college van B&W van de gemeente Eindhoven

Vorming en beheer archieven en informatiebeheer
Het RHCe houdt toezicht op de vorming en het beheer van archieven en informatiebeheer bij gemeenten in Metropoolregio Eindhoven (Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-de Mierden, Son en Breugel, Someren, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre). Ook andere openbare lichamen vallen onder het toezicht van het RHCe. Na twintig jaar zijn deze overheden wettelijk verplicht hun archieven over te brengen naar de archiefbewaarplaats. Het RHCe zorgt dat het materiaal voor iedereen raadpleegbaar is, nu en in de toekomst.

De figuur hieronder geeft de interne organisatie van het RHCe weer. Toelichting streekarchivaris: het dagelijks bestuur heeft de directeur RHCe/secretaris BC aangewezen als (belast met de taken van) streekarchivaris. Klik op afbeelding voor grotere weergave:

Lees voor meer informatie: