Het RHCe is een dienstonderdeel van de Metropoolregio Eindhoven, een openbaar lichaam op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio heeft alle bevoegdheden aangaande het RHCe gedelegeerd aan de Bestuurscommissie RHCe, financiële zaken uitgezonderd. Bekijk de introductiefilm voor een compleet overzicht.

De Bestuurscommissie bestaat uit:

  • dhr. F. van der Meijden - voorzitter; daarnaast lid van het college van B&W van de gemeente Laarbeek
  • dhr. A. Harijgens; daarnaast lid van het college van B&W van de gemeente Helmond
  • dhr. J. Boersma; daarnaast lid van het college van B&W van de gemeente Son en Breugel
  • dhr. S. Kraaijeveld; daarnaast lid van het college van B&W van de gemeente Eersel
  • dhr. C. Marchal; daarnaast lid van het college van B&W van de gemeente Valkenswaard
  • dhr. H. van Moorsel; daarnaast lid van het college van B&W van de gemeente Asten
  • dhr. M. Oosterveer; daarnaast lid van het college van B&W van de gemeente Eindhoven

Gemeenten
Het verzorgingsgebied van het RHCe omvat de gemeenten: Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-de Mierden, Son en Breugel, Someren, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. 

Andere openbare lichamen
Het RHCe houdt toezicht op de vorming en het beheer van archieven en informatiebeheer bij de genoemde gemeenten in Metropoolregio Eindhoven. Ook andere openbare lichamen vallen onder het toezicht van het RHCe. Na twintig jaar zijn deze overheden wettelijk verplicht hun archieven over te brengen naar de archiefbewaarplaats. Het RHCe zorgt dat het materiaal voor iedereen raadpleegbaar is, nu en in de toekomst.

Lees voor meer informatie: