Kennis van dorp, stad, streek of bedrijf is onontbeerlijk voor het toegankelijk maken van historische informatie. Om die reden werkt het RHCe graag samen met vrijwilligers, waartoe we ook lokale erfgoedpartners mogen reken. Met hun inzet dragen ze belangrijk bij aan een betere toegankelijkheid van onze archieven en fotocollecties. 

Projecten die nu door vrijwilligers worden verricht zijn:

  • Indiceren van doop-, huwelijks en overlijdensregisters van voor 1810
  • Nader ontsluiten en bieden van ondersteuning bij selectie archief Petit & Fritsen, Aarle-Rixtel
  • Nader ontsluiten en materieel verzorgen archief voormalig Museum Kempenland Eindhoven

De werkzaamheden vinden plaats in de publieksruimte van het RHCe (originele bronnen), in de heemkamer of thuis (digitale bronnen/scans). De medewerkers van het RHCe zorgen voor instructie en begeleiding.

Heeft u tijd en lijkt het u leuk en interessant om historische informatie toegankelijk te maken? Neem dan vrijblijvend contact op. Bel 040-2649940 of maak gebruik van het contactformulier.

Mogelijk ligt er een mooie samenwerking in het verschiet.