Kennis van dorp, stad, streek of bedrijf is onontbeerlijk voor het toegankelijk maken van historische informatie. Om die reden werkt het RHCe graag samen met vrijwilligers, waartoe we ook lokale erfgoedpartners mogen reken. Met hun inzet dragen ze bij aan een betere toegankelijkheid van onze archieven en fotocollecties. 

De vrijwilligers die zijn verbonden aan het RHce dragen bij met onder andere:

  • Vertalen van oude teksten.
  • Scannen van o.a. notariële akten en aanvragen van burgers.
  • Invoeren van gegevens/beschrijvingen zodat de archieven beter raadpleegbaar zijn.

De werkzaamheden vinden plaats in de bezoekersruimte van het RHCe (originele bronnen), in de heemkamer of thuis (digitale bronnen/scans). De medewerkers van het RHCe zorgen voor instructie en begeleiding.

Heeft u tijd en lijkt het u leuk en interessant om historische informatie toegankelijk te maken? Neem dan vrijblijvend contact op. Bel 040 264 99 40 of maak gebruik van het contactformulier.

Mogelijk ligt er een mooie samenwerking in het verschiet.