In de bezoekersruimte van RHCe gelden onderstaande huisregels:

Aanvullende coronaregels:
Een bezoek aan de bezoekersruimte is mogelijk indien;

 • U een afspraak heeft gemaakt.
 • Het raadplegen van originelen noodzakelijk is.
 • U de instructies van medewerkers RHCe opvolgt.
 • U een mondkapje draagt.
 • U de dag voorafgaand aan uw afspraak aangeeft wat u wilt raadplegen.
 • U geen ziekte-, koorts- of verkoudheidssymptomen heeft.

Algemeen:  

 • De bezoekersruimte is vrij toegankelijk op vastgestelde openingstijden. Voor actuele informatie over de openingstijden zie onze Homepage. 
 • Buiten openingstijden is bezoek aan de bezoekersruimte niet toegestaan, tenzij hiervoor toestemming door de directeur is verleend. 
 • Tijdens openingstijden is de bezoekersruimte voor iedereen vrij toegankelijk om (historisch) onderzoek te doen. Het is mogelijk gebruik te maken van computers en internet (WiFi).  
 • Bezoekers dienen er rekening mee te houden dat medewerkers in de bezoekersruimte overleg kunnen plegen. 
 • Aan bezoekers die de bepalingen van deze huisregels overtreden of hinderlijk aanwezig zijn voor anderen, kan de toegang tot de bezoekersruimte en het gebruik van diensten worden ontzegd door of namens de directie. 
 • Deze huisregels gelden voor iedereen die de bezoekersruimte betreedt en/of gebruik maakt van voorzieningen. In alle andere gevallen dienen de aanwijzingen van medewerkers opgevolgd te worden. 
 • In geval van diefstal of gedrag dat daartoe aanleiding geeft, doen wij aangifte bij de politie.
Huisregels:
 • De bezoekersruimte van het RHCe is tijdens openingstijden bestemd voor het raadplegen van stukken uit de collectie.   
 • Voor het aanvragen, reserveren en retourneren van stukken [uit de collectie] zijn door het RHCe richtlijnen opgesteld; medewerkers zijn aanwezig om hierbij aanwijzingen en advies te verstrekken.
 • Het raadplegen, produceren en/of verspreiden van pornografische, gewelddadige, racistische, discriminerende of bedreigende beelden en/of teksten is niet toegestaan.  
 • Het ongevraagd versturen van e-mail in grote hoeveelheden (spam) is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan een tas mee te nemen in de bezoekersruimte; hiervoor zijn lockers gratis beschikbaar.
 • Het nuttigen van consumpties niet toegestaan. 
 • Het gebruik van mobiele telefoons is toegestaan, maar mag geen overlast veroorzaken.   
 • Voor kopieer- of scandiensten en voor zover niet in strijd met wetgeving (privacy, auteursrecht etc.), kan een bezoeker zich wenden tot een medewerker. 
 • De bezoekers dienen alle ruimten en meubilair na gebruik netjes en onbeschadigd achter te laten.

Raadplegen / dupliceren van documenten

 • Vraag voor het maken van foto’s, scans of kopieën eerst toestemming. Fotograferen mag alleen zonder flitser.
 • Archiefbescheiden kunnen op grond van de materiële staat van raadpleging worden uitgesloten; dit ter beoordeling van de medewerker.
 • Op grond van wettelijke bepalingen en beperkingen (Auteurswet 1912; Algemene Verordening Gegevensbescherming) kunnen stukken van raadpleging uitgesloten zijn.
 • Op grond van openbaarheidsbeperkingen, gesteld door het college van B&W waar de informatie betrekking op heeft van de betreffende gemeente, kunnen stukken van de raadpleging uitgesloten zijn; het is in die gevallen mogelijk bij de streekarchivaris schriftelijk ontheffing aan te vragen. Hierop wordt binnen 5 werkdagen een beslissing genomen die schriftelijk en gemotiveerd wordt aangeboden. Tegen deze beslissing is bezwaar en beroep mogelijk op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht.