Overheidsorganisaties kunnen voor de vernietiging van informatie met een korte bewaartermijn een verzoek aan het RHCe richten voor een doorlopende machtiging tot vernietiging. Wanneer het RHCe een doorlopende machtiging afgeeft, hoeft de overheidsorganisatie geen aparte machtigingen aan te vragen voor de doorlopende vernietiging van informatie waar het verzoek betrekking op heeft. In het Normdocument Doorlopende Machtiging tot Vernietiging worden de voorwaarden uiteengezet waar een dergelijk verzoek aan moet voldoen.