Het inspectierapport is het resultaat van een archiefinspectie. In het rapport verwerkt de inspecteur namens de archivaris de resultaten, conclusies en aanbevelingen die op basis van de bevindingen gedaan worden. Overheidsorganisaties moeten de resultaten van het inspectierapport meenemen in het jaarverslag informatiebeheer dat zowel naar de gemeenteraad als de Provincie Noord Brabant (Interbestuurlijk Toezicht) moet worden gestuurd.