Het gebied van de voormalige gemeente Zeelst viel samen met dat van het voormalige statendorp, gelegen in het Kwartier van Kempenland. Oorspronkelijk was Zeelst een hertogdorp.

Het gebied van de voormalige gemeente Zeelst viel samen met dat van het voormalige statendorp, gelegen in het Kwartier van Kempenland. Oorspronkelijk was Zeelst een hertogdorp. Op 5 juni 1559 kocht François Schotelmans [wapen: “in azuur drie meer- of lindebladeren van goud”] de hoge, middelbare en lage heerlijkheid Zeelst in pand. In 1560 verwierf hij ook die van Veldhoven en Zonderwijk. Na zijn dood in november 1561 kwam Zeelst in december 1561 aan zijn halfbroer, Adriaan van Etten. In september 1562 verkocht deze Zeelst aan Roelof van Eyck, die ook Veldhoven en Blaarthem in bezit kreeg. De pandheerlijkheid bleef tot 1613 bestaan en werd daarna mogelijk onder bepaalde voorwaarden tot 1658 gecontinueerd. De voormalige gemeente werd in 1810 gevormd door afscheiding van Veldhoven en Blaarthem. Per 1 mei 1921 ging die gemeente op in de nieuwe gemeente Veldhoven.

Aantal inwoners:

  • Rond 1811: ca. 1000
  • Rond 1900: 1200